SAP PA教材-BI商业智能BW数据仓库

主页 » SAP PA教材

作者 SAP 2017年出版 分类:sap 4413

BO100-Integration-for-SAP-BW-pdf

BW305_ZH_企业报表,查询和分析Part I

BW305-BW-Query-Design-and-Analysis

BW306_ZH_企业报表,查询和分析Part II

BW307-BW-Web-Application-Designer

BW310_ZH_BI 企业数据仓库

BW330_ZH_BI 建模和实施

BW350_ZH_BI 数据获取

BW350-SAP-Components-Extraction

BW362-EN-SAP NetWeaver BW,powered by SAP HANA

BW370_ZH_BI 集成计划

SAPBO-SAP-BusinessObjects-for-SAP-Netweaver

TBI10-BW-Query-Design-and-Analysis

TBI20-BW-Web-Application-Designer-Data-Warehousing-Fundamentals

TBI30-SAP-Business-Intelligence-with-SAP-Business-Warehouse

TBW20-Reporting-Query-Design

BO100 BW305 BW306 BW307 BW310 BW330 BW350 BW362 BW370 SAPBO TBI10 TBI20 TBI30 TBW20

下载链接:

上一本

《Kill SAP FICO》from SAP刀客

下一本

SAP PA教材-GTS国际贸易